Unit ICT  1059 reads

Unit Teknologi Maklumat

Peranan, Perkhidmatan dan Tanggungjawab

  • Berperanan penting untuk pengurusan sumber-sumber ICT.
  • Memberi perkhidmatan dan latihan ICT kepada staf-staf dalam sesebuah jabatan.
  • Bertanggungjawab membangunkan sistem-sistem baru kepada sistem gunaan komputer, Mengkaji dan menilai sesebuah sistem yang dibangunkan, bertanggungjawab berkaitan hal-hal penting dalam pembangunan laman web. Membangunkan sesebuah sistem baru bagi kepentingan jabatan. Bertanggungjawab juga melindungi sistem dalam sesebuah jabatan.
Print article