Perutusan Pengarah Hospital  4875 reads


Terima kasih kerana mengunjungi laman web hospital kami. Laman ini disediakan untuk orang awam dan kakitangan kerajaan untuk mendapatkan maklumat mengenai organisasi kami; perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan; perkembangan mutakhir; direktori hospital serta tempat untuk menyalurkan pandangan atau teguran kepada pihak hospital. Kami percaya sekiranya maklumat di atas boleh berada di hujung jari, anda akan memahami organisasi ini dengan lebih baik seterusnya memudahkan anda ketika berurusan secara terus dengan kami.

Mudah-mudahan ia akan membantu.

Dr. Cammie Sukim
Pengarah Hospital
Hospital Pitas

Print article