Unit Aset  1086 reads

Peranan, Perkhidmatan dan Tanggungjawab

  • Sebagai penggerak utama keperluan-keperluan aset dalam sesuatu jabatan.
  • Bertanggungjawab juga untuk menguruskan stok dalam stor jabatan. 

Print article