Unit Latihan  1070 reads

Peranan, Perkhidmatan dan Tanggungjawab

  • Memberi latihan kepada staf-staf di sesebuah jabatan.
  • Mempunyai peranan yang sangat penting dalam sesebuah jabatan dalam hal-hal perkhidmatan staf.
Print article