Jabatan Pesakit Luar  1486 reads

Objektif

Memberikan perkhidmatan rawatan dan pencegahan dengan cekap, tepat, berkesan dan berkualiti berpandukan perkhidmatan yang cemerlang dengan berorientasikan prinsip budaya korporat supaya membolehkan penyembuhan awal serta mengekalkan perhubungan pelanggan yang baik dan mesra. 

Skop Perkhidmatan

  • Perkhidmatan / Rawatan Kes Baru / Kes Ulangan
  • Pengendalian Lawatan Pakar
  • Perkhidmatan Pembedahan Kecil (e.g. Removal of F/B)
  • Perkhidmatan Pengambilan Darah dan Suntikan
  • Mengiringi dan menghantar pesakit untuk dirujuk ke Unit Kecemasan atau kemasukan pesakit di wad.
  • Perkhidmatan Pemeriksaan Kesihatan (Medical Check-Up)
  • Perkhidmatan klinik Permakanan, klinik Diabetig, klinik Mata dan klinik Pgjciatent.
Print article