Slogan, Visi, Misi & Objektif  2819 reads

Slogan

Pesakit Didahulukan, Kesihatan Diutamakan

Visi

Hospital Pitas menjadi pusat rawatan dan penjagaan kesihatan yang cemerlang dan berkualiti tinggi di Malaysia.

Misi

Hospital Pitas akan berusaha

  • Memampankan kesihatan individu, keluarga dan masyarakat,
  • Berteraskan perkhidmatan perubatan yang berkualiti,
  • Melalui kakitangan yang terlatih, mahir, komited, inovatif, proaktif dan prihatin,
  • Berlandaskan amalan perubatan dan garis panduan terkini,
  • Menggunakan teknologi perubatan yang relevan dan semasa dan,
  • Menggalakkan penglibatan masyarakat ke arah peningkatan kualiti kesihatan yang terbaik.

Objektif

Hospital Pitas memberi kemudahan rawatan perubatan dan penjagaan kesihatan yang berkualiti kepada masyarakat dengan cekap, berkesan dan telus berdasarkan prinsip-prinsip Budaya Korporat Kementerian Kesihatan Malaysia.

Print article