Hak-Hak Pesakit  12704 reads

 • Setiap individu mempunyai hak untuk mendapat rawatan kecemasan dengan segera di Hospital Pitas (KBMC).
 • Setiap pesakit akan dirawat dengan penuh kesopanan dan ketertiban.
 • Setiap pesakit perlu dirawat dengan penuh perhatian, bertimbang rasa, adil, penuh hormat dan kemuliaan.
 • Setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan kerahsiaan semasa sesi soal jawab, pemeriksaan dan rawatan oleh staf perubatan.
 • Pesakit perlu memberikan kerjasama semasa sebarang pemeriksaan fizikal atau rawatan dijalankan.
 • Setiap kanak-kanak yang dimasukkan ke wad mempunyai hak, bilamana diperlukan, ditemani oleh ibu atau bapa atau penjaganya pada setiap masa.
 • Pesakit mempunyai hak untuk memilih pakar perunding sendiri sekiranya diperlukan.
 • Pesakit mempunyai hak untuk mendapatkan pendapat kedua bila diminta.
 • Pesakit mempunyai hak untuk mendapatkan maklumat berserta penjelasan tentang keadaan dirinya, hasil penyiasatan, dan keputusan pemeriksaan yang telah dijalankan ke atas beliau.
 • Pesakit perlu disediakan dengan maklumat tentang anggaran kos rawatan, penyiasatan dan prosedur yang bakal dijalankan ke atas beliau.
 • Pesakit yang telah mendapat maklumat lengkap tentang keadaan dirinya mempunyai hak sepenuhnya untuk menerima atau menolak rawatan sebagaimana yang dicadangkan kepada beliau.
 • Pesakit mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan dalam istilah biasa secara jelas, ringkas dan padat untuk sebarang rawatan atau prosedur yang dicadangkan serta alternatifnya. Maklumat perlu disertakan dengan risiko yang berkemungkinan berlaku, kesan sampingan dan kemungkinan kegagalan.
 • Keizinan pesakit perlu diperolehi sebelum mana-mana prosedur dapat dijalankan. Bagi kes minor, keizinan perlu diperolehi daripada ibu atau bapa atau penjaga yang sah.
 • Semua maklumat pesakit perlu dianggap rahsia dan tidak dibincangkan secara persendirian dengan orang lain selain daripada golongan professional yang terlibat.
 • Pesakit mempunyai hak untuk mendapatkan penjagaan kesihatan (nursing care) yang selamat, cekap dan pantas sepanjang berada di hospital ini.
 • Sebarang rungutan/ aduan dari setiap Pesakit wajib didengari dan diambil perhatian dan tindakan yang sewajarnya.
 • Pesakit dan waris wajar diberi khidmat nasihat yang berkaitan dengan keadaan kesihatan beliau, di samping pendidikan dan kaunseling tentang penjagaan diri, pengambilan ubat, termasuk kesan sampingan yang mungkin ada dan langkah keselamatan yang mungkin diperlukan semasa di hospital dan sebelum keluar wad.
 • Pesakit mempunyai hak kepada persekitaran yang bersih, selamat dan kondusif di hospital ini.
 • Pesakit berhak untuk mendapatkan bil perubatan yang jelas dan terperinci dan sebarang penjelasan mengenai bil tersebut perlu diberikan jika diminta.
 • Pesakit akan disediakan dengan laporan perubatan dalam masa yang munasabah jika diminta oleh pesakit pada kadar bayaran yang berpatutan.
Print article