Unit Perkhidmatan  1896 reads

Menyediakan perkhidmatan seperti:

  • Peraturan pentadbiran bagi urusan pengesahan perlantikan dan pengesahan dalam perkhidmatan atau perlanjutan tempoh percubaan.
  • Peraturan pentadbiran bagi memproses kemasukan ke dalam perjawatan berpencen.
  • Peraturan pentadbiran bagi urusan persaraan.
  • Peraturan pentadbiran bagi memproses pergerakan gaji tahunan.
  • Peraturan penyelenggaraan buku perkhidmatan.
  • Memberi latihan kepada anggota.
Print article